Interim diensten voor de gemeentelijke markt afdeling sociale zaken

 

Onze diensten

soza support is inzetbaar op verschillende terreinen binnen de gemeentelijke sociale dienst. Wij houden onze kennis van de wet- en regelgeving up to date door het volgen van diverse trainingen, verdiepingsdagen en cursussen.

Het behandelen van aanvragen Bbz 2004 en IOAZ: 
   -  Intake, vaststelling doelgroep en afhandeling aanvragen;
   -  Het maken van interne rapportages en beschikkingen
   -  Verwerking in uitkerings- en debiteurenadministratie
   -  Begeleiding van de kredietbesteding
   -  Contacten met ondernemers en externe bureaus

Het uitvoeren van (her)onderzoeken;

Het beheer van debiteuren:
   -  Uitvoeren van dossieonderzoek bij achterstanden
   -  Definitieve vaststellingen
   -  Uitvoeren van bedrijfseconomische onderzoeken (als in art. 56 Bbz 2004)
   -  Terugvorderen en incasseren

Het geven van voorlichting aan ondernemers (bv startersvoorlichting);
Het beantwoorden van ondernemersvragen vanuit uw organisatie;
Budgetbeheer en begeleiding budgettering;
Opleiden, inwerken of begeleiden van nieuwe werknemers.